תרומה לפרסום ויחסי ציבור

פרסום ויחסי ציבור להצלחות של הטיפול על פי הרפואה האינטגרטיבית (כולל עדויות של מחלימים) והבאתם לידיעת הציבור באופן שוטף:

 אנו באימפא יודעים כי המפתח להעלאת מודעות הוא פרסום ויחסי ציבור. לכן, שמנו לנו למטרה עליונה להשקיע את הכספים שייתרמו על ידכם, ליצירת הד ציבורי לפרקטיקה ולהצלחות של הטיפולים ברפואה האינטגרטיבית.

לשם כך אנו זקוקים למימון שיאפשר לנו:

Digital Video Camera, Red Background
Explaining strategy
Newspaper on laptop computer

רוצה לתרום לטובת פרסום ויחסי ציבור?