נפש בריאה בגוף בריא
זה לא רק משפט זה צו השעה

אימפא היא עמותה לקידום ולהנגשה של הרפואה האינטגרטיבית בישראל ובעולם
אימפא הוקמה במטרה להביא למודעות את האיכויות והיתרונות של הרפואה האינטגרטיבית, לקדם אותה כגישה בריאותית לגיטימית, יעילה ומקובלת, ולהנגיש אותה לכל בית.
הרפואה האינטגרטיבית מתייחסת לאדם כאל ישות הוליסטית גוף-רוח-נפש, מתוך אמונה שהדרך לריפוי הגוף ולשחרורו ממחלות, מתחילה בריפוי הנפש ובחיזוק הרוח.

בריאות היא רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק העדר מחלה
WHO – ארגון הבריאות העולמי

רוצה לתרום לטובת קידום הרפואה האינטגרטיבית?

מהי רפואה אינטגרטיבית?

הרפואה האינטגרטיבית מתייחסת לאדם כאל ישות הוליסטית גוף-רוח-נפש. אלה הם שלושה מרכיבי יסוד, שלכולם משקל שווה והתייחסות טיפולית שווה, במטרה להביא לאיזון ביניהם. האיזון בין שלושת מרכיבי היסוד הוא סוד האושר והבריאות.

הטיפול על פי הרפואה האינטגרטיבית כולל:

טיפול גופני – העלאה ושמירה על חיוניות גבוהה של הגוף כדי לעורר את יכולת הריפוי העצמי שלו ולחזק את יכולת ההגנה העצמית שלו מפני מחלות ממקור חיצוני ופנימי.

טיפול נפשי – פתרון קונפליקטים נפשיים וטראומות חבויות או גלויות לא מעובדות שמערערות בגוף את האיזון היסודי, גורמות לאובדן אנרגיה כרוני, מחלישות את יכולת הריפוי העצמי וההגנה העצמית של הגוף, וחושפות אותו למחלות.

טיפול רוחני – חיבור לייעוד האמיתי של המטופל או המטופלת, למתנה שהם מביאים לעולם ולמשמעות שלשם קיומה ויישומה נולדו.

אימפא היא עמותה שהוקמה במטרה להביא למודעות את האיכויות והיתרונות של הרפואה האינטגרטיבית, לקדם אותה כגישה בריאותית לגיטימית, יעילה ומקובלת, ולהנגיש אותה לכל בית בישראל ובעולם.

הפרויקטים שאנחנו מובילים

בתחום הרחבת לגיטימציה

Michal Tsarfati - Efrat(Ph.D.)

Michal is an investor and entrepreneur, with a Ph.D. in Nutritional Sciences from Bircham University and a Master’s degree in Management and Behavioral Sciences.
With two decades of experience in business development and building marketing strategies.
Established a philanthropic venture “Nutrition for health”
* Chairman of the Combat  venture association
* Director and mentor in various start-up companies
* Member of the Board of the Kamari Theater
* A director of the “Tuda’a” organization, which operates an educational program and a simulator that trains teenagers to deal with situations of sexual abuse.

Michal believes in Lifelong learning as a key to success in professional and personal life.