תרומה ללובי בכנסת וגופי בריאות

אימפא פועלת כדי לייצר לובי משמעותי שיעבוד באופן יומיומי מול הממשלה, משרד הבריאות, ביטוח לאומי, חברות הביטוח וכל הגופים המממנים במטרה לייצר לגיטימציה ולעורר תמיכה של גופים אלו בטיפולים על פי הרפואה האינטגרטיבית.

 

לשם כך  אנו זקוקים למימון שיאפשר לנו:

רוצה לתרום לטובת לובי בכנסת וגופי בריאות?