תרומה לשיתופי פעולה לקידום

קידום שיתופי פעולה עם גופים וארגונים שמקדמים אג’נדה דומה במטרה למנף את המודעות לרפואה האינטגרטיבית ולטיפולים על פיה

אימפא שואפת לשלב כוחות עם גורמים פרטיים וציבוריים שדוגלים בקידום הרפואה האינטגרטיבית בארץ ובעולם, ולהשקיע ביצירת הד תקשורתי ברשתות החברתיות השונות. חיבור בין תכנים ובין פעילויות, בין קהלים ובין קהילות, בין מטפלים ובין מטופלים, כל אלה יזינו זה את זה ויאפשרו לנו להעביר מסר ברור וחד משמעי: הרפואה האינטגרטיבית עובדת, ויעילותה מוכחת.

לשם כך אנו זקוקים למימון שיאפשר לנו:

Crowd of paper chain people

רוצה לתרום לטובת שיתופי פעולה לקידום?